Om Föreningen

brukstämpel

Lögdö Bruk Intresseförening,
En förening med anor på väg in i framtiden

Lögdö Bruk Intresseförening bildades år 1986, cirka 200 år efter att arbetet på det anrika bruket upphörde. Syftet med föreningen är att värna och vårda den unika miljö som finns kring Lögdö samt bidra till att bygdens hantverksmässiga traditioner hålls levande och förs vidare.

Föreningens målsättning är också att vara delaktiga till att Lögdö Bruk förblir en arena för kultur och möten och att ansvara för uthyrningen av lokalerna på bruket.

Föreningen anordnar årligen flera evenemang på bruket.

Hålla utkik på vår hemsida www.logdo.se eller www.facebook.com/logdobruk för att inte gå miste om något kommande arrangemang och aktiviteter.

Styrelsen 2023:

Lena Wiklander, ordförande
Michael Rönnerfjäll, vice ordförande
Jan King, sekreterare
Anette Rönnerfjäll, kassör
Märta Holmqvist, ledamot

Mattias Rustan, suppleant
Lars Tjernström, suppleant