Om Föreningen

brukstämpel

Lögdö Bruk Intresseförening,
En förening med anor på väg in i framtiden

Lögdö Bruk Intresseförening bildades år 1986, cirka 200 år efter att arbetet på det anrika bruket upphörde. Syftet med föreningen är att värna och vårda den unika miljö som finns kring Lögdö samt bidra till att bygdens hantverksmässiga traditioner hålls levande och förs vidare.

Föreningens målsättning är också att vara delaktiga till att Lögdö Bruk förblir en arena för kultur och möten och att ansvara för uthyrningen av lokalerna på bruket.

Föreningen anordnar flera evenemang på bruket bl a Lögdödagen och Lögdö höstmarknad som är två välbesökta inslag.

Hålla utkik på vår hemsida www.logdo.se eller www.facebook.com/logdobruk för att inte gå miste om något kommande arrangemang och aktiviteter.

Lögdö Bruks Intresseförening