Hitta Hit

Tag avfart från E4 vid trafikplats Sörberge, ca 18 km norr om Sundsvall.
Välj väg 331 mot Bergeforsen/Viksjö, ca 5 km.
Ta av till vänster och in på väg 681, ca 1 km.
Bruket ligger till vänster och är skyltat från vägen.