Hitta Hit

Lögdö Bruk
Bruksvägen 26
861 91 Bergeforsen

Tag avfart från E4 vid trafikplats Sörberge, ca 18 km norr om Sundsvall.
Välj väg 331 mot Bergeforsen/Viksjö, ca 5 km.
Ta av till vänster och in på väg 681, ca 1 km.
Bruket ligger till vänster och är skyltat från vägen.

62,55771 gr N,17,38590 gr Ö

Masugnarna hittar du ca 700 m från bruket längs Lögdövägen.

62,55214 gr N, 17,37943 gr Ö