Hitta Hit


Avfart från E4 vid trafikplats Sörberge, ca 18 km norr om Sundsvall.
Välj väg 331 mot Bergeforsen/Viksjö, ca 5 km. Ta av till vänster och in på väg 681, ca 1 km. Bruket ligger till vänster och är skyltat från vägen.