Utställare i Ladugården. Agatha Postma.

11/7 – 23/7 Har vi konstutställning med akvareller av Agatha Postman.

Djur och naturmotiv kan vi se på hennes verk.